Грунт урок

Тема: Грунт – складова частина біосфери. Географічні закономірності поширення грунтів. Охорона грунтів.
Мета: З’ясувати склад і властивості грунту, встановити закономірності поширення грунтів на планеті.
Показати необхідність збереження грунтового покриву на планеті.
Обладнання: фотографія грунтового розрізу, портрет В.В.Докучаєва, гірські породи на яких ростуть рослини,  репродукція картини Г.Шишкіна «Рожь», яблуко, тарілка, ніж.
Роздатковий матеріал\л: колекція грунтів, робочі картки.
Обладнання І гр.: мензурки з водою, мензурка з піском, глина, вода, спиртівка, пробірка з водою, покривне скло .
Обладнання ІІ гр: 2 пластикові стакани (з піском і глиною), кульки в колбі, 3 стакани з рослинами.
Обладнання ІІІгр: таблиця «Охорона грунтів», «Проблеми грунтокористування».
Хід уроку
І. Мотивація пізнавальної діяльності.
Діти, як ви пригадуєте, не так давно до нас в школу по електронній пошті надійшов лист з НДІ грунтознавства з проханням вивчити дослідити об’єкт, зображений на цій фотографії.
Нам було поставлено завдання:
·                       з’ясувати, що це за об’єкт
·                       вивчити його склад і властивості
·                       встановити закономірності поширення на планеті
·                       виявити проблеми грунтокористування і запропонувати шляхи їх розв’язання.
Це і буде завданнями нашого уроку.
З даним об’єктом ми вже неодноразово мали справу під час вивчення курсу природознавства, що значно полегшувало нам роботу.
Відома інформація
Недостатня інформація
Незрозуміла інформація
Грунт
Грунтознавство
В.В.Докучаєв
Гумус
Складові грунту
Властивості грунту
Охорона грунтів
Закономірності пошире-
ння грунтів на планеті
Щоб вчасно і вправно впоратися із поставленним завданням ми з вами створили навчальну лабораторію, і як у кожній лабораторії ми створили міні кафедри, на яких працювали наукові співробітники, а з результатами своїх досліджень вони нас і ознайомлять.
Але при цьому потрібно пам’ятати правила роботи:
1.                    Бути позитивними.
2.                    Бути активними.
3.                    Слухати і чути кожного.
4.                    Говорити по черзі.
5.                    Бути «тут» і «зараз».
¾                  Яке було завдання 1, 2, 3 груп?
¾                  Чи всі ви справились?
¾                  Чи були труднощі під час виконання?
¾                  Чи були незрозумілі моменти після опрацювання матеріалу?
Добре, зараз ми це з’ясуємо.


Отже, відкрийте свої робочі картки, запишіть прізвище і тему сьогоднішнього уроку. Хто вже здогадався як вона звучить?
З цими картками ви будете працювати протягом уроку, а наприкінці кінці уроку ви їх здасте вчителю і робота кожного з вас буде оцінена.
А епіграфом до уроку візьмемо слова російського вченого, засновника науки грунтознавства, яка зародилося саме в Україні -  В.В.Докучаєва.
«Лише завдяки існуванню грунту на нашій планеті живуть рослини, тварини, а, отже, і людина.»
ІІ. Актуалізація знань.
¾                  Що таке грунт?
¾                  Послухайте, як про це сказано в тлумачному словнику :
Грунт – це самостійне природне історичне тіло, що виникло у поверхневому шарі літосфери в результаті тривалого впливу грунтоутворюючих факторів.
¾                  Як ви розумієте словосполучення «самостійне природне тіло»?
¾                  А словосполучення «грунтоутворюючі фактори»?
Звичайно, всі ви бачили і крутий схил біля р.Стир і звичайну яму, і кар’єр. Скрізь можна побачити різнокольорові та різні за товщиною шари землі.
¾                  Як за кольором відрізняються верхні шари від інших?
¾                  А чому верхній шар темніший?
¾                  Як називається наука про грунти? (Грунтознавство)
¾                  Зверніть увагу, що це складне слово. А які слова називаються складними?
¾                  А якого вченого вважають засновником грунтознавства?
(фото В.В.Докучаєв).
В.В.Докучаєв російський вчений, але значну частину свого життя він прожив в Україні, саме тут він займався вивченням грунтів. Саме на основі досліджень проведених в Україні були написані його перші наукові праці. Тому ми з гордістю можемо стверджувати, що саме в Україні зародилась ця наука. А ім’я В.В.Докучаєва золотими літерами вписано у світову природничу науку.
1.                    ІІІІІ. Вивчення нового матеріалу.
2.                    1. Утворення грунту.
Діти, як же утворився грунт, завдяки якому, згідно слів В.В.Докучаєва, і існує життя на нашій планеті.
Щоб про це дізнатися відправимось у далеке минуле нашої планети.
Мільйони років тому наша планета не була такою
А саме планета утворилась з розпечених викидів сонячного матеріалу. Ці викиди відривалися від Сонця, кружляли навколо нього за своїми орбітами. І охолоджувались.
Спочатку навколо Землі не було повітря. Однак вулканічне виверження на всій поверхні земної кулі викидали досить газів і водяної пари і утворилась повітряна оболонка Землі.
-Як, діти, вона називається?(атмосфера)
Вулканічні виверження охолоджувались і перетворювалися на тверду оболонку Землі.
-Як, діти, вона називається?(літосфера)
Поступово, внаслідок конденсації водяної пари утворилася водна оболонка . -Як, вона називається?(гідросфера)
-А взаємозв’язок трьох оболонок на межі зіткнення яких існує життя носить назву.(біосфера)
-Що вона включає?
Отже, гірські породи – це та материнська основа на якій утворився грунт.
Протягом мільйонів років гірські породи руйнувалися внаслідок фізичних, хімічних, органічних вивітрювань. Утворився пухкий шар з дрібніших частинок піску і глини. В ньому майже відсутні поживні речовини, що так необхідні для рослин. Але в таких умовах можуть вижити лише невибагливі організми(мохи, лишайники, синьо-зелені водорості). Їх ще називають піонерами.
¾                  Хто знає, що означає це слово?
¾                  Демонстрація гірських порід на яких оселились рослини.
Саме вони дали більше гумусу, а отже, і першому грунту. Чим більше гумусу, тим родючіший грунт, і найрізноманітніші рослини, а отже і тваринний світ, і навпаки, чим більше живих організмів тим швидше відбуваються процеси грунтоутворення.
Але, пройшов ще не один мільйон років і наша планета набула ось такого вигляду.
¾                  Так хто уважно слухав мене і назве фактори грунтоутворення.
¾                  Який висновок можна зробити? (грунти утворились внаслідок складної взаємодії гірських порід, клімату, води, живих організмів)
У 1880 р. В.В.Докучаєв зробив досить цікаве відкриття. Подорожуючи, він відвідав Староладожську фортецю, яка була побудована ще у 1130 році на березі річки Волги з масивних брил білого вапна. Піднявшись на кріпацькі стіни, він виявив там багатий на перегній грунт завтовшки 3 см.
¾                  Давайте підрахуємо за який період утворився цей шар грунту.
¾                  Хто з вас хороший математик?
1880-1130=750 р.
750 р – 3 см
100 р – х см                                     х= =0,4 мм
¾                  Бачите, діти, який це довготривалий процес.
2. Склад грунту.
Надамо слово дослідникам І групи, а ви уважно слухайте і заносьте необхідну інформацію в робочі картки.
¾                  Яка вода називається дистильованою?
¾                  Як ви дізналися, що на склі мінерали солі?
¾                  Чи впевнені, що спалах саме органічної речовини?
3. Властивості грунту.
¾                  Який з 3-х типів грунтів досліджених вами, має найкращу структуру?
4.Географічні закономірності поширення грунтів.
¾                  Відкрийте колекції грунтів, які лежать у вас на партах.
¾                  На сьогоднішньому уроці І група дослідників ознайомила нас із складом грунту.
¾                  З яких складових частин він складається?
¾                  А без якого компонента гірська порода не може стати грунтом?
¾                  А з чого в природі утворюється гумус?
¾                  А чи однаковий рослинний і тваринний світ на різних широтах земної кулі? Зверніться до таблиці, яку ми заповнювали на минулому уроці.
¾                  Отже, якщо рослинний і тваринний світ на різних широтах не однаковий, то чи можуть бути однаковими грунти?(При зміні хоча б одного компонента зміняться всі інші)
Отже, давайте розглянемо ще одне питання.
¾                  Як змінюється грунтовий покрив від екватора до полюсів?
¾                  Екваторіальні широти:
-Який тип клімату? ?
-Які його особливості?
-Який рослинний і тваринний світ?
-Які грунти, що сказано в підручнику?
-Які його особливості?
-Запишіть в таблицю…
-Позначте на к/к.
-Знайдіть в колекції.
¾                  Тропічні широти.
-Який тип клімату?
-Які його особливості?
-Який рослинний і тваринний світ?
-Які грунти, що сказано в підручнику?
-Які його особливості?
-Запишіть в таблицю.
-Позначте на к/к.

-Знайдіть в колекції.
¾                  Помірні широти.
-Який тип клімату?
-Які його особливості?
-Який рослинний і тваринний світ?
-Які грунти, що сказано в підручнику?
-Які його особливості?
-Запишіть в таблицю
-Позначте на к/к.
¾                  Арктичні широти.
Який висновок можна зробити? Які ж існують закономірності поширення грунтів.
5.Охорона грунтів.
Тема землі була актуальною у всі часи, в усіх народів, і Україна не є виключенням. Багато письменників, поетів, художників присвячували свої твори, які згодом ставали шедеврами, саме цій темі. А в українській літературі тема землі є взагалі мегатемою.
¾                  Згадайте з якими творами українських письменників, в яких висвітлюється ця тема, ви знайомилися на уроках української літератури.(«Харитя» М.Коцюбинського «Зачарована Десна» О.Довженка, календарно-обрядові пісні).
А в старших класах ви ознайомитесь із творами: М.Стельмаха «Гуси-лебеді летять», Б.Харчука «Планетник», І.Карпенка-Карого «Сто тисяч», О.Кобилянська «Земля».
¾                  Подивіться на репродукцію картини художників зі світовим ім’ям -
Івана Шишкіна «Рожь»,Ван Гога «Хлібні поля»,Ван Гога «Після дощу», «Пшеничне поле».
Тема землі, як бачимо, була актуальна завжди.
Не ділять люди зір у небі милих
Морів, що потопають у імлі
Та до крупиночки до метра розділили
Багатство найдорожче на землі.
За нього кров у війнах проливали
І боронили як тільки могли
Маленьку грудку на чужину брали
Прощальні залишаючи столи
Коли ж покинуть нас останні сили
Зітха печально вітерець здалля
Багатство це, як ангел легкокрилий,
Останню постіль нашу розстелля.
Коли дивишся на такі шедеври або читаєш такі рядки, то мимоволі зі світлою печаллю відчуваєш усю бентежну таємничість земного буття.
На жаль запаси, якість та стан цього неоціненного природного ресурсу за останні десятиліття істотно знизився. Це пояснюється варварською, непродуманою ї експлуатацією.
¾                  А в Конституції України у статті 14 записано:  Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
І в Біблії сказано:
«І прийшов гнів твій у призначений час судити мертвих і дати нагороду рабам твоїм…і згубити згублених землю» (18 розділ 14 вірш)
Надамо слово кафедрі, яка працювала над питанням «Охорона і збереження грунтового покриву».
Отже, діти, можна сміливо стверджувати , що нині у  світі свідомо відбулися комплексні знищення людьми грунтового покриву планети.
ІV. Закріплення.
Тренінг «Яблуко»:
1.                    Уявіть, що яблуко – це наша планета Земля.
2.                    Поділемо його на 4 частини: ¼ - суходіл.
3.                    Розріжемо її на 2 частини:
одна непридатна до життя людей: поляр. обл., безводні пустелі, болота, льодов. Відкладемо її в сторону.
4.                    У нас залишилося 1/8 – це територія на якій проживають люди і яка годує людей, але не вся.
5.                    Розріжемо 1/8 ще на 4 частини, 3 частини – це непридатні для с/г
6.                    Ще у нас залишилась 1/32. Обережно знімаємо шкурку з цього шматочка, вона символізує тоненький шар грунтового покриву, який дає людям їжу і про який ми так багато говорили сьогодні на уроці.
Я, думаю, що ви всі сьогодні зрозуміли, що грунт – це неоціненний природний ресурс, який забезпечує життя на Землі.
¾                  Усі результати наших досліджень, висновки і пропозиції ми обов’язково надішлемо в НДІ грунтознавства.
¾                  Роботи після уроку здайте вчителю.
¾                  Запишіть Д/з підібрати прислів’я і приказки про обробіток і родючість грунтів.
Закінчіть речення:
¾                  Сьогодні на уроці ми дізналися…
¾                  Ми навчилися…
¾                  Мені сподобалось…
¾                  Ці знання згодяться мені…
¾                  Мене вразило…
Немає коментарів: