Волинський інститут післядипломної педагогічної науки і освіти

Волинський інститут післядипломної педагогічної науки і освіти
школярів Волинської області
Підготували і провели члени гуртка ” Юні біологи’ Топільненської ЗОШ Консультант:
Вчитель біології Маркова Н.В.
Ягідно акції школярів Волинської області “Я - господар своєї школи”, яка проводиться з ініціативи громадської організації ВОАМТК “РЕМІС” (президент С.І.Ніліпюк) під патронатом Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (начальник І.В.Дзямулич), за участю Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ректор доцент Ю.Г.Вербич) та редакцією дитячої газети “Бриз” наша проблема:
“Нашій школі - наочні посібники своїми руками” проходила у 4 етапи.
На 1 етапі дослідження вчителем біології була створена ініціативна група з учнів, які зацікавленні у вивченні біології. Група складалася з 8 чоловік (Ф.І, клас)
1.      1 .Дем’янчук Іванна                                 5.Бондарук Богдан
2.      Миронюк Ірина                                         б.Бондарук Роман
3.      Мохнюк Аліна                                          7.Дем’янюк Олена
4.      Піатровська Олена                                   8.Кайдалова Галина
Роботу цієї ініціативної групи консультував і направляв вчитель біології (Маркова Н.В.).
Ініціативною групою була проведена наступна робота:
а) Шляхом дослідження документу “Типові переліки навчально-наочних посібників, ТЗН та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів (2 видання доповнене). Затверджено наказом міністра науки і освіти України від 20.06.2002р. №367.” Було встановлено, що на сучасному етапі вітчизняна промисловість випускає 608 найменувань наочних посібників з біології.
б) Шляхом аналізу шкільної інвентарної книги та ревізії наочних посібників кабінету біології школи було встановлено, що у школі є всього 113 наочних посібників, з них нових - 10 , старих - 83, ветхих - 20.
в) В обласному магазині наочних посібників було встановлено, що наочні посібники в залежності від їх виду коштують від 15 до 400гр.
г) При зустрічі з адміністрацією школи було встановлено, що щорічно школі на усі дисципліни відпускається на придбання наочних посібників приблизно 100 гр.
д) Встановлено, що школою було закуплено в 2000р - 0 , в 2001 р - 2 , в 2002р - 3, в 2004р - 4 наочних посібники.
Отримані дані цікаво висвітлили одну з конкретних проблем школи :
При цьому зовнішній вигляд їх часто не відповідає нормі. Грошей на придбання наочних посібників школі відпускається мало. Ці гроші
розподіляються між усіма шкільними дисциплінами, наочні посібники коштують дуже дорого.
Ось чому щорічно наочних посібників по біології школа отримує дуже мало, у найближчому майбутньому це положення у кращу сторону не зміниться.
Були встановлені причини такого негативного положення. Вони заключаються в наступному :
а) Недостатнє фінансування школи по статті №19 Закону України «Про освіту», що пояснюється труднощами перехідного періоду, який переживає наша країна.
б) Після. розвалу Радянського Союзу більша частина підприємств, що випускали наочні посібники для школи опинились у інших країнах (Росія, Білорусь). А на Україні залишилося за результатами ниших досліджень всього 4 (Київ, Харків, Одеса, Феодосія).
Результати досліджень були обговорені в ініціативній групі і учням було запропоновано кілька варіантів вирішення цієї проблеми :
а) Знайти спонсорів для виділення коштів, які підуть на придбання наочних посібників
б) Зібрати кошти у батьків для придбання наочних посібників у кабінет біології школи.
в) Залучити на громадських засадах вчителя малювання і креслення з учнями, які вміють малювати для створення настільних таблиць.
г) В літні завдання з біології включити лише виготовлення наочних посібників
д) Створити в школі гурток по створенню наочних посібників
В результаті обговорення вище вказаних пропозицій ; шляхом дискусій і суперечок ініціативна група прийшла до висновку, що вирішити розглядаєму проблему доцільніше всього шляхом створення у школі учнівського гуртка для виготовлення наочних посібників тому що:
1.        Для цього не потрібно багато коштів.
2.        Відомо яких наочних посібників немає в школі.
3.        Член гуртка залишить в школі пам’ять про себе.
4.        Вільний від занять час учнів буде використано доцільно.
Для залучення учнів у такий гурток (ядро його складала ініціативна група) отримані результати досліджень були доведені до усіх учнів школи, шляхом виготовлення стенду, який був виставлений у вестибюлі школи. Стенд мав такий вигляд:
Кількість
найменувань наочних посібників по біології, які випускає пром. України.
Є у школі
Рік
Школа отримала наочних посібників по біології
608
113
2000
0

3 них:
2001
2

Нових 10
2002
3

Старих 83
2003
3


Ветхих 20Кожен член ініціативної групи підготовив реферат на тему :
“Чому урок з використанням наочних посібників цікавіший, ніж без них, і чому він легше запам’ятовується”.
Література для реферата була рекомендована вчителем біології.
Реферат складався з двох частин:
1)                         Текст (не більше 3-х сторінок друкованого тексту).
2)                         Питання, які будуть задані слухачам.
Ініціативна група обговорює всі реферати, визначає кращий з них, доповнює його недостатніми фрагментами з інших рефератів, створюється один загальний реферат для усієї групи.
Члени ініціативної групи проводили бесіду по темі реферату у 5-9 класах. Учні старших класів проводили бесіду у молодших класах.
Учасники бесіди знайомились з результатами дослідження ініціативної групи, чим підкреслювалось важливість і актуальність теми.
Після бесіди проводився запис бажаючих у гурток по виготовленню наочних посібників і повідомлялась дата, час і місце його засідання.
У результаті виконання 1 етапу нашого проекту “Нашій школі - наочні посібники своїми руками” акції “Я-господар своєї школи” учні :
I      )Вчаться бачити проблеми своєї школи.
2)                        Досліджували ці поблеми
3)                        Виявляли причини їх виникнення.
4)                        Пропонують свої шляхи вирішення цієї проблеми.
5)                        У процесі дискусії знаходять шляхи їх вирішення.
6)                        Приймають особисту участь у вирішенні проблеми.
7)                        Контактують з адміністрацією школи для виявлення досліджуваної проблеми.
8)                        Доводять свої ідеї до інших.
9)                        Знайомляться з державними і шкільними документами.
10)                   3алучають інших до вирішення виявленої проблеми.
11)                   Вчаться виступати перед аудиторією.
II    етап розпочинається із першого засідання членів гуртка по виготолвленню наочних посібників На цьому засіданні обирається староста гуртка, встановлюється регламент роботи : 1 раз у тиждень (середа), після уроків о 15°° тривилість роботи (60 хв) , місце роботи кабінет біології.
На цьому ж засіданні намічаються етапи роботи гуртка.
1.      рік виготовлення наочних посібників по ботаніці і зоології
2.      рік по анатомії
3.      рік по загальній біології
До відома учнів доводиться той факт, що при виготовленні наочних посібників головним видом їх діяльності буде один з трьох :
а)малювання і креслення - при виготовленні стінних таблиць, діаграм, графіків, схем.
б)ліплення з глини, пластиліну, пап’є-маше - при виготовленні моделей, макетів, муляжів, зліпків.
в) робота з деревом і металом - при виготовленні приладів.
Учням пропонується об’єднатись у 3 групи за притаманними їм схильностями до однієї з вище вказаних видів діяльності. Кожна група знайомиться з добре ілюстрованим літературним джерелом, принесений вчителем, з видами наочних посібників, які вони можуть виготовити і які зацікавиои їх (список літератури додається).
Вчитель визначає скільки учнів повинно брати участь у виготовленні того чи іншого наочного посібника, обраного учнями. Учні розбиваються на групи для виготовлення певного наочного посібника. Об’єднання у ці групи здійснюється за бажанням учнів, із урахуванням їх психологічної сумісності.
Кожна група за певним літературним джерелом детально знайомиться з прийомами виготовлення даного наочного посібника, визначають номенклатуру і кількість матеріалу, необхідного для його виготовлення, складають план і графік роботи групи.
Наприклад, для виготовлення розбірної моделі насіння квасолі з пап’є- маше план і графік роботи може виглядати так :_______________
дата
Назва
роботи.
Що і як треба робити.
Обладнай ня,його кількість і вартість
1
20.09.
Виготовлення
макету
шкірочки
квасолі.
Виліплюється з пластиліну макет насіння квасолі довжиною 25см., шириною - 8см., на макет виліплюють опуклу і ввігнуту сторону насіння, рубчик, мікропіле.
Пластилін 4 коробки 8гр.
2
27.09.
Виготовлення
макету
шкірочки
насіння.
На макет, змащений вазеліном, наноситься почергово 6 шарів газетного паперу. Папір наноситься дрібними шматочками, які попередньо змащені клейстером.
Г азета, папір, вазелін, клейстер.
3
Продовження
виготовлення
макету
шкірочки
насіння
квасолі.
Г острим ножем розрізаємо паперовий шар на макеті вздовж рубчика і далі. Обидві половинки паперового шару знімаються з пластиліну.
Г острий
ніж,
газета,
папір,
вазелін.
4
Виготовлення макету сім’я доль.
Гострим ножем розрізаємо, як і на попередньому занятті, макет насіння квасолі із пластиліну. Отримуємо макет з двох сім’ядолей.На одній із них з
пластеліну виліплюємо зародковий корінець, стебельце, брунечку.

5
Виготовлення
макету
сім’ядолей
насіння
квасолі.
Обклеюємо дві сім’ядолі папером, змащеним клейстером.Папір наноситься у 6 шарів дрібними шматочками.

6
Продовження
виготовлення
макету.
Гострим ножем розрізаємо кожну сім’ядолю.

7
Г рунтовка.
Виготовлені макети покриваються кількома шарами водо­емульсійної фарби, щоб сховати нерівності.
Водо-
емульс.
фарба
20гр.
8
Фарбування.
Акварельними фарбами макети розфарбовуються згідно натури.
Акварель ні фарби.
9
Лакування.
Для закріплення фарби на макеті наноситься лак.
20г. лаку.
План роботи гуртка учні не складають, тому що вони працюють запланом і графіком роботи групи. План роботи гуртка є у вчителя.
В процесі виконання 11 етапу учні:
1)          Набувають нових знань по біології і технології виготовлення наочних посібників.
2)     Збагачується їх словесний запас (муляж, макет, пап’є-маше).
3)     Вчаться планувати свою роботу.
4)          Вчаться співпрацювати з іншими людьми у процесі розумової праці.
5)     Набувають вмінь культури спілкування у процесі праці.
6)          Формуються вміння користування літературними джерелами, добувати з них потрібну інформацію.
7)          У процесі спільної розумової праці виробляються правила ділового етикету.
Цей етап розпочинається з моменту базпосереднього виконання завдання - виготовлення наочних посібників.
Наприклад, при виготовлені таблиці “Будова риби” кожен з 5 учнів виконує наступну роботу :
а) На ватмані олівцем креслиться контур риби - довжиною 45см., шириною - 15см. В центрі контура робиться отвір діаметром 0,5см., контур вирізується.
б) Кожен з п’яти членів групи бере по листку ватмана, розміром 40 X 60см. і олівцем проводить діагоналі, знаходячи центр листка.
в) Почергово на кожен листок паперу накладається вирізаний
контур риби так, щоб на контурі риби було видно центр перетину
діагоналей, тобто центр паперу.
г) Контури риби обводяться олівцем.
д) Учні за бажанням обирають для роботи одну з тем :
“Зовнішня будова риби.”
“Скелет риби.”
“Травна система риби.”
“Кровоносна система риби.”
“Нервова система риби.” є) Після вибору теми кожен учень, користуючись малюнком і текстом підручника, домальовує малюнок олівцем і фарбами.
ж) Один з учнів, який вміє гарно писати, підписує листи.
з) Після виконання роботи, листи відповідним чином оформляються у таблицю-книжку.
В процесі виконання 111 етапу учні :
1)         Приймають активну особисту участь в покращенні матеріальної бази школи - виготовляють відсутні у школі наочні посібники.
2)         Набувають практичних вмінь фізичної праці по технології і техніці виготовлення наочних посібників.
3)         Вчаться культурі спілкування в групі в процесі фізичної праці : обговорення, толерантність, повага...
4)         Вчаться раціонально розподіляти фізичну роботу у часі.
5)         Засвоюють правила ділового етикету в процесі фізичної праці.
6)         Вирішують проблему шляхом особистої трудової діяльності.
7)         Розподіляють роботу між членами групи за бажанням, згідно їх можливостей.
IV етап. Розв'язання проблеми. Презентація результату.
Цей етап здійснюється у вигляді виставки саморобних наочних посібників по біології, зроблених руками учнів. Презентація роботи гуртка проводилась в кабінеті біології разом з результатами роботи на шкільні дослідній ділянці, і виконанням літніх завдань по біології.
Біля кожного саморобного наочного посібника знаходилась етикетка, на якій вказувалося як називається цей наочний посібник і хто його виготовив. На виставці чергують члени гуртка, які є екскурсоводами. Завдання виставки заключається у тому, щоб показати відвідувачам конкретний внесок окремих учнів і гуртка в цілому в покращенні матеріальної бази школи, зацікавити інших учнів роботою гуртка, провести наочну агітацію по запису у гурток.
В процесі виконання 4 етапу учні :
1)         Вчаться презентувати результати своєї роботи.
2)         Набувають вмінь організовувати виставки, розташовувати на них експонати.
3)         Набувають вмінь проводити екскурсії на виставці, відповідати на запитання, давати пояснення.
4)         Вчаться рекламувати свою продукцію.
Таким чином, наш проект “Нашій школі - наочні посібники своїми руками” акції “Я - господар своєї школи”:
1)      Спрямований на покращення матеріальної бази школи.
2)      Стимулює активну життєву позицію, шляхом залучення учнів до особистої трудової діяльності, у вирішенні одної з актуальних проблем школи.
3)      У його основу покладено використання учнями інтегрованих знань як при Складанні проекту, виявленої проблеми, так і при безпосередній трудовій діяльності.
4)      Він проводиться у рамках позакласної гурткової роботи.
5)      Вчитель у ньому виступає у ролі консультанта, адміністрація школи - як одне з джерел інформації і як спонсор.
6)      Учні в ньому виступають в ролі досліджувачів, постановників проблеми, авторів теми дослідження, складачів плану дослідження і фактичними виконавцями.
А це все разом узяте відповідає вимогам положення акції школярів

Волинської області “Я - господар своєї школи.”

Немає коментарів: